Przejdź do formularza

Węzeł parowy

Węzeł parowy jest to  funkcjonalnie połączony zbiór elementów i urządzeń zapewniający:

 • wytworzenie pary
 • przygotowanie pary do przesłania na miejsce lub miejsca technologiczne
 • przyjęcie kondensatu(jeśli występuje)
 • przygotowanie wody do wytwornicy lub wytwornic pary
 • schłodzenie gorących odpływów kierowanych do kanalizacji
 • automatyczną kontrolę i monitorowanie pracy urządzeń

W skład węzła parowego mogą wchodzić następujące elementy:

 • wytwornica pary lub zespół wytwornic
 • zbiornik wody zasilającej
 • stacja zmiękczania wody(opcja)
 • rozdzielacz pary
 • schładzacz odmulin i odsolin
 • zbiornik kondensatu(opcja)
 • sterowanie kaskadą wytwornic – w przypadku zespołu dwóch lub trzech wytwornic:
 • praca kaskady w pełni automatyczna
 • umożliwia dostosowanie wydajności węzła parowego do aktualnego

zapotrzebowania na parę przez technologię

 • prosty sposób sterowania konfiguracją węzła parowego
 • układ transmisji sygnałów sterujących:
 • zdalna kontrola nad pracą wytwornic pary z pomieszczenia produkcyjnego
 • możliwość wstrzymywania pracy wytwornic, gdy nie ma zapotrzebowania na parę

Węzeł parowy  może  występować  w  wersji  do  zabudowy  na  obiekcie  lub  w  wersji        zabudowanej w kontenerze.

W wersji  do  zabudowy  na obiekcie  zamawiający  otrzymuje  uzgodnione  wyposażenie  węzła  do montażu oraz pełną pomoc  w  zakresie  sposobu   połączenia  poszczególnych  elementów  i uruchomienia węzła.

W przypadku wersji  kontenerowej  użytkownik  otrzymuje  gotowy  do  pracy  zespół,

zapewnia zasilanie elektryczne, wodę oraz odpływ do kanalizacji.

Producent wytwornic i generatorów pary

Pełen profesjonalizm

Pewny czas realizacji

Zawsze odpowiadamy na pytania