Przejdź do formularza

Węzeł parowy

Węzeł parowy jest to  funkcjonalnie połączony zbiór elementów i urządzeń zapewniający:

 • wytworzenie pary
 • przygotowanie pary do przesłania na miejsce lub miejsca technologiczne
 • przyjęcie kondensatu(jeśli występuje)
 • przygotowanie wody do wytwornicy lub wytwornic pary
 • schłodzenie gorących odpływów kierowanych do kanalizacji
 • automatyczną kontrolę i monitorowanie pracy urządzeń

Węzeł parowy  może  występować  w  wersji  do  zabudowy  na  obiekcie  lub  w  wersji zabudowanej w kontenerze.
W wersji  do  zabudowy  na obiekcie  zamawiający  otrzymuje  uzgodnione  wyposażenie  węzła  do montażu oraz pełną pomoc  w  zakresie  sposobu   połączenia  poszczególnych  elementów  i uruchomienia węzła.
W przypadku wersji  kontenerowej  użytkownik  otrzymuje  gotowy  do  pracy  zespół, zapewnia zasilanie elektryczne, wodę oraz odpływ do kanalizacji.

W skład węzła parowego mogą wchodzić następujące elementy:

 • wytwornica pary lub zespół wytwornic
 • zbiornik wody zasilającej
 • stacja zmiękczania wody(opcja)
 • rozdzielacz pary
 • schładzacz odmulin i odsolin
 • zbiornik kondensatu(opcja)
 • sterowanie kaskadą wytwornic – w przypadku zespołu dwóch lub trzech wytwornic:
 • praca kaskady w pełni automatyczna
 • umożliwia dostosowanie wydajności węzła parowego do aktualnego

zapotrzebowania na parę przez technologię

 • prosty sposób sterowania konfiguracją węzła parowego
 • układ transmisji sygnałów sterujących:
 • zdalna kontrola nad pracą wytwornic pary z pomieszczenia produkcyjnego
 • możliwość wstrzymywania pracy wytwornic, gdy nie ma zapotrzebowania na parę

Producent wytwornic i generatorów pary

Pełen profesjonalizm

Pewny czas realizacji

Zawsze odpowiadamy na pytania

Wytwornica pary

 Zastosowanie

Podstawowym  zastosowaniem  wytwornicy  jest  wytwarzanie  pary  nasyconej  na potrzeby przemysłu, zakładów rzemieślniczych i usługowych.

Wytwornica może pracować w sposób ciągły lub  okresowo  pokrywać  zapotrzebowanie  na parę. W  zależności  od  procesu  technologicznego  wytwornica  może  stanowić główne źródło pary jak również może być uzupełnieniem większych instalacji, które okresowo pracują ze zmniejszoną wydajnością. Jest wtedy bardzo tanią alternatywą gwarantującą krótki czas wytworzenia pary. Wytwornica pary może być połączona w układ  wielokotłowy. Maksymalnie  można połączyć  trzy wytwornice  .  Instalacje takie zapewniają  większą dynamikę przy zmiennym zapotrzebowaniu na parę. Wytwornica  WW-10 jest   konstrukcją modułową, która zapewnia łatwy transport i montaż w pomieszczeniu kotłowni.

Wytwornica może współpracować z oferowanymi przez naszą firmę zbiornikiem wody zasilającej, zbiornikiem kondensatu, rozdzielaczem pary oraz schładzaczem odmulin i odsolin. Wymienione urządzenia można elastycznie łączyć z wytwornicą lub wytwornicami tworząc zintegrowane węzły parowe. Wytwornica może być również zabudowana w kontenerze z wykorzystaniem wyżej wymienionych modułów węzła parowego.

Podstawowe dane techniczne

Największa  trwała  wydajność  pary                             180kg/h – WW-10/180 300kg/h – WW-10/300

Maksymalne  ciśnienie  robocze                                    0.8MPa (8bar)

Temperatura  pary  przy  maks. ciśnieniu                      175 ºC Woda zasilająca

 • dopuszczalna twardość  wody                 0,5 ºn
 • dopuszczalna temperatura  wody            65 ºC Rodzaj paliwa :
  • gaz ziemny : E, Lw, Ls wg PN-C-04753:2011
  • gaz płynny propan wg PN-C-96008:1998
  • olej opałowy lekki wg PN-C-96024:2011

Zasilanie elektryczne                                                     3 x 400V/50Hz

Moc zainstalowana                                                         ok. 1kW

Masa całkowita                                                              550kg  –  WW-10/180

750kg  –  WW-10/300

Wymiary gabarytowe (mm)

 • szerokość 800
 • głębokość 1500
 • wysokość 1760 – WW-10/180 1950 – WW-10/300

Podstawowe dane techniczne

Zasilanie elektryczne                                                     230V/50Hz

Moc zainstalowana                                                         ok.0,35kW

Stopień ochrony  szafki sterowniczej                            IP30

Zakres  temperatury  pracy                                           4 ÷ 65 ºC

Zakres  temperatury  otoczenia                                     4 ÷ 45 ºC

Pojemność  całkowita                                                    0,89m³

Masa  całkowita  (zbiornik  pusty)                                 260kg Wymiary gabarytowe (mm)

 • szerokość 800
 • głębokość 1200
 • wysokość 1390

Zbiornik Wody Zasilającej

  Zastosowanie

Zbiornik   wody   zasilającej  stanowi  moduł  zalecany przy instalowaniu     wytwornic pary typu WW-10/180 lub WW-10/300 oraz ich zespołów.

Zbiornik wody zasilającej umożliwia przyjęcie wody dodatkowej oraz kondensatu. Wyposażony jest w układ pompy tłoczącej wodę zasilającą do płaszcza wodnego wytwornicy pary oraz układ odbioru kondensatu. W układzie odbioru kondensatu zbiornik wody zasilającej posiada zamontowane naczynie rozprężające zapewniające bezpieczne oddzielenie fazy para/woda.

Zbiornik wody zasilającej jest wyposażony w szafkę sterowniczą, która zapewnia w pełni automatyczną pracę układu zasilania wodą wytwornicę lub zespół wytwornic pary. Automatyka dozowania wody do zbiornika wody zasilającej oparta jest na pomiarze poziomu za pomocą sond konduktometrycznych. Zbiornik wody zasilającej jest również zabezpieczony przed suchobiegiem pompy oraz przepełnieniem. Dzięki swojej modułowości zbiornik wody zasilającej może być montowany w wersji kontenerowej zabudowy wytwornicy pary.

Ze względu na posiadane wyposażenie oraz  możliwości zbiornik wody zasilającej może być wykorzystany do innych kotłów o podobnej wydajności.